Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Χαραλαμπόπουλος στη Τρίπολη τώρα και στη Μεγαλόπολη, πιστοποιημένο από το Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ΕΦΕΤ ως κέντρο κατάρτισης, αναλαμβάνει τα Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων για την απόκτηση του υποχρεωτικού πιστοποιητικού του ΕΦΕΤ.

 

Στο τέλος κάθε σεμιναρίου οι συμμετέχοντεςλαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης. Τοπιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις υποχρεωτικές εξετάσεις του ΕΦΕΤ.

 

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων

Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών

Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους

Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

Εργασιακό περιβάλλον

Πρακτικές καθαρισμού

Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών

Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων


Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται από εκπαιδευτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ και πιστοποιημένο Εκπαιδευτή Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Διάρκειαπρογράμματος: 10 ώρες